Author Archives: nalart

La meva presentació

Feu una presentació personal seguint aquest model.

Em dic …… Vaig néixer el …………… per tant tinc ……….. anys. Sóc de la ciutat de ……………………. situada a ………………. entre les poblacions …………….

Visc amb ……………… Tinc ……….. germans i ………. germanes.

El meu pis és ……………………. té ………………. La meva habitació és……….

Jo sóc físicament …………………………………… Les meves qualitats són ……………. M’agrada molt …………………….

Sobre l’institut les assignatures, professors/es ……………….

Quan acabi l’institut voldré fer …………………………..

En acabar farem un mapa mental