Durant el curs de 2n d’ESO treballarem noves tecnologíes que encara no coneixes.

Parlarem de l’Electricitat, farem un Projecte Tecnològic, utilitzarem noves aplicacions a l’ordinador i veurem com es fabriquen els objectes a nivell industrial.

En aquest espai web podràs anar trobant recursos que et facilitin la comprensió i que t’ajudin a treballar amb aquests nous contiguts.

Fixa’t que a la dreta ha aparegut un menú on pots trobar tots els continguts que treballarem aquest curs, està en construcció i per això encara pots trobar a faltar materials, si cliqueu a qualsevol d’aquests enllaços trobareu tots els materials relacionats amb ell i que anirem treballant a classe. Sota aquest menú podeu trobar RECURSOS 2nESO, on hi han enllaços a diferents espais web on treballarem. Hi ha l’accés a Moodle, des d’on hauràs d’entregar activitats, participar a fòrums o xats, on podrem crear glossaris,… Sota trobem l’accés a Tecno12-18, un espai web amb continguts tancats i al qual haureu d’accedir amb el nom d’usuari i clau que us he facilitat. Finalment podeu trobar la nostra llibreta d’aula digital (e-llibreta), es tracta d’un espai web (un sites de Google Apps) on anirem treballant de forma col·laborativa durant tot el curs. Fixeu-vos que hi ha una llibreta per cada grup i que per poder accedir heu de fer-ho amb el nom d’usuari i clau corresponent.

Comencem?

Què veurem?

Electricitat

 • Reconeixement de la funció dels elements d’un circuit elèctric i de la seva simbologia: generadors, conductors, receptors i aparells de comandament.
 • Caracterització del corrent elèctric altern i continu. Identificació dels efectes del corrent elèctric: llum, calor, moviment, magnetisme.
 • Anàlisis dels principals processos de generació d’electricitat a partir de diferents fonts d’energia. Valoració de la utilització d’energies renovables per a la generació d’electricitat. Reconeixement experimental de motors elèctrics.
 • Mesura de les magnituds elèctriques bàsiques en un circuit: tensió elèctrica, intensitat i resistència.
 • Disseny i construcció de circuits elèctrics senzills amb elements físics per donar resposta a les necessitats de l’habitatge i altres entorns, i amb programes de simulació per estudiar els efectes produïts pels canvis d’algunes de les variables.

Processos i transformacions tecnològiques en la vida quotidiana

 • Caracterització de l’obtenció de les matèries primeres.
 • Reconeixement de la transformació industrial de la matèries primeres en productes elaborats.
 • Identificació de tècniques utilitzades en els processos de transformació de productes elaborats.
 • Identificació d’accions relacionades amb la comercialització de productes:embalatge, etiquetatge, manipulació i transport. Valoració del consum responsable.
 • Anàlisi d’un procés industrial proper.
 • Contrastació de similituds i diferències entre processos tecnològics.
 • Valoració dels canvis en les necessitats humanes.
 • Valoració de l’impacte de la transformació de les matèries primeres en el medi.