Tag Archives: art d’acció

Altres realitats

Aquest és el nom del projecte amb el qual l’alumnat de 4rt d’ESO s’aproparà i experimentarà amb l’art d’acció, concretament amb la performance.

OBJECTIUS:

L’objectiu d’aquesta activitat és que l’alumnat conegui i entengui l’art d’acció com un mitjà artístic amb identitat pròpia, un mitjà que defuig de la materialitat de l’obra d’art tradicional per apostar per un art intangible del qual se’n aprecia substancialment el seu valor artístic.

L’artista doncs, no assumeix tant el paper de creador sinó que esdevé pur comunicador i mitjancer, ja que les obres d’art d’acció son intangibles, no poden ésser ni venudes ni comprades, només perduren durant un determinada fracció de temps.

Durant el mes d’abril es celebra a l’escola la jornada anual de la solidaritat i tots els centres que pertanyen a la nostra congregació trenquem la dinàmica normal de les classes per a fer tota una sèrie d’activitats i tallers al voltant d’un tema central, sempre relacionat amb la Missió que la nostra congregació té a Nsork (ciutat de Guinea Equatorial). Enguany el projecte solidari, sota el lema: “Cap nen sense pupitre”, pretén recollir diners per a comprar pupitres per tots els nens i nenes que van a l’escola.

Així doncs la proposta girarà al voltant d’aquest tema. Intentarem cridar l’atenció de tots els membres de la nostra comunitat educativa per tal de sensibilitzar-los, més si cap, i que la recollida de diners sigui tot un èxit. El dia de la solidaritat farem una performance al pati de l’escola on hi seran convidats/des la resta de companys i companyes de 4t d’ESO i tots els professors i professores que hi puguin assistir.

PROCEDIMENTS:

 1. Introducció de l’art d’acció a l’alumnat:

 • Visionar: farem un primer visionat de diferents mostres d’art d’acció de diversos artistes (Pepe Espaliú, Joseph Beuys, Chris Burden, John Cage, Adrian Piper, Marina Abramovic, Yoko Ono, entre d’altres) per tal de fer una primera aproximació a aquest mitjà artístic des de la pròpia experimentació. En aquesta fase del projecte farem una mica de brainstorming i intentarem donar resposta a qüestions com ara:

– Considerem que aquestes “representacions” són realment manifestacions artístiques?

– Què és l’art? On o quins són els seus límits? En té?

– Quina és la finalitat de l’art d’acció?
 • Explicar i mostrar: Explicarem a l’alumnat què és l’art d’acció, veient els seus orígens, situats en l’activitat pictòrica de Jackson Pollock com creador de l’Action Painting, i d’Ives Klein, amb les seves antropometries, analitzant les seves característiques principals i visionant, finalment, algunes de les representacions contemporànies.

 1. Proposta de treball:

 • El tema: …..

 • Formació de grups de treball: Després de presentar l’alumnat el tema sobre el qual hauran de basar la seva performance, se’ls demanarà que formin grups de treball de màxim 8 persones. Se’ls hi comunicarà el dia i el lloc on es durà a terme la seva performance, ja que és important saber del temps i de l’espai que disposen per a preparar-la.

 • Què fem?

Primer hauran de decidir que pretenen aconseguir amb la seva actuació. Un cop aclarit això hauran de fer una pluja d’idees i un recull per escrit de totes les propostes que vagin sorgint. S’ha de prendre nota de totes les idees aportades per molt absurdes que puguin semblar.

 • Com ho fem?

En aquest moment farem una aturada per tal de tornar a revisar quines són les característiques principals de l’art d’acció, és molt important tenir-les en compte a l’hora de plantejar el nostre projecte.

Quan tinguin clar què volen fer i com, hauran de repartir-se les tasques entre els membres del grup. Tal com hem vist al recordar les característiques d’aquest moviment artístic la seva estructura general és “de mig barrejat” on hi intervenen i s’interrelacionen el llenguatge plàstic, llenguatge musical i llenguatge visual.

Tenint això en compte hauran de ser curosos en l’assignació i la coordinació de tasques: coordinador/a del projecte, actors/actrius, encarregat/da de filmar,

encarregat/da de la fotografia, encarregat/da del so i de la música (si cal), encarregat/da de vestuari, encarregat/da de documentar per escrit què passa i les reaccions del públic.

 • Què necessitem?

Arribat aquest punt ja haurien de tenir clar quins materials i recursos necessitaran per dur a terme la seva acció. Hauran de fer un llistat acurat de tot el que els hi farà falta.

 1. Documentació:

Ja que les obres d’art d’acció son intangibles, no poden ésser ni venudes ni comprades, i efímeres, només perduren durant un determinada fracció de temps, el treball de documentació és prou important com per a tenir un apartat propi dins el projecte. Així doncs, s’hauran de documentar: el procés de creació, la pròpia representació, l’actitud i la resposta del públic.

 1. La Performance.

 2. Autoavaluació i valoració:

 • Què ha passat? Com hem sento?

En aquest apartat és molt important recollir les primeres impressions (tant del mateix grup com de la resta d’espectadors/res) en els moments immediatament posteriors a la performance, abans d’esdevenir opinions filtrades i depurades. És per això que els/les encarregats/des de la documentació hauran de fer una molt bona feina.

 • Hem aconseguit allò que volíem?

Ara és el moment de l’anàlisi i l’autocrítica. Haureu de respondre entre d’altres les següents qüestions:

– Ens hem coordinat bé? Hem treballat en equip?

– Hem tingut problemes? Quins?

– Ha estat el resultat fidel a la proposta inicial?

– Hem aconseguit la finalitat que buscàvem?

– Com ens hem sentit durant la performance? I després?

Què en penso ara sobre l’art d’acció? Ha canviat el meu punt de vista?