Sobre aquest blog

Aquest blog conté una selecció acurada de recursos digitals de caràcter informatiu adreçat principalment a l’alumnat d’educació primària de l’escola Cassià Costal i al seu professorat amb la finalitat de facilitar-los la cerca d’informació en el treball curricular. Qualsevol altre escola interessada (tant alumes com professorat) podrà prendre exemple o utilitzat els materials que aquí es donen a conèixer amb finalitats acadèmiques.

És una iniciativa del Programa biblioteca escolar “puntedu” del Departament d’Ensenyament, i neix de la detecció de la dificultat que tenen els alumnes a l’hora de localitzar i consultar recursos informatius en línia. En aquest sentit la iniciativa vol satisfer la necessitat expressada per centres educatius del país amb realitats molt diverses.

Aquesta nova eina vol ser un instrument de suport a la biblioteca escolar del nostre centre.  Els objectius d’aquesta nova eina en el nostre blog:

  • Donar a conèixer al professorat,  i a l’alumnat un servei en línia i un repertori ordenat de recursos informatius en un entorn visual amable i amb una organització i estructura senzilles i intuïtives.
  • Que tant el professorat com l’alumnat pugui fer pràctiques per conèixer i usar algun d’aquests recursos, potenciant el desenvolupament del tractament de la informació i la competència digital i la competència informacional.
  • Donar a conèixer la gran varietat i idoneïtat de recursos de qualitat que hi ha en llengua catalana, així com recursos digitals de qualitat en les altres llengües del currículum i en les llengües d’origen de les famílies nouvingudes.