Descriu, breument, a la protagonista.

Descriu breument a la protagonista.