Exercicis pràctics 1

Exercici on es tracta de recollir una peça de dòmino gegant i portar-la a dintre del quadrat. Farem servir l’APP Bloclky d’ordres de programació en anglès.

[youtube]https://youtu.be/yZHhEfP9IEw[/youtube]

Go to Top