Robòtica educativa

 

La robòtica educativa és un sistema d’aprenentatge interdisciplinar que fa ús de robots com a fil conductor transversal per potenciar el desenvolupament d’habilitats i competències en l’alumnat.

L’aprenentatge amb robòtica educativa és interdisciplinar perquè amb ella es treballen de manera simultània diferents àrees. Tot i que no són les úniques, s’acostumen a identificar les anomenades disciplines STEAM: ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques. Val la pena fer èmfasi en l’incorporació de l’art com a aspecte clau per generar innovació i creativitat en els processos.

Així mateix, la robòtica educativa possibilita treballar competències, actituds i comportaments concrets com el treball en equip col·laboratiu, la iniciativa, la presa de decisions, l’esforç, la tolerància a la frustració o l’autosuperació

La Robòtica Educativa se centra, principalment, en la creació d’un robot amb l’única finalitat de desenvolupar de manera molt més pràctica i didàctica les habilitats motores i cognitives de qui l’empren. D’aquesta manera, es pretén estimular l’interès per les ciències pures i motivar l’activitat sana. Així mateix, fa que l’alumne sigui capaç d’organitzar-se en grup, porti a terme discussions que li permetin desenvolupar habilitats socials, aprengui a respectar el corresponent torn de paraula i aprengui a treballar de forma grupal. (Vikipèdia)