PROJECTES

Nom del projecte: ELS EMOJIS

Curs: 3R                                                                            

Metodologia:  Per dur a terme aquesta proposta, s’emprarà la metodologia de treball per projectes.

Agrupament:  L’alumnat serà distribuït per petits grups heterogenis, tot promovent la interacció i la construcció del coneixement; també es faran tasques grup classe, en parelles i de forma individual. 

Dates del projecte:

Aquest projecte li iniciem com a nom de la classe. en aquest link podreu veure diferentss coses que hem fet :

https://drive.google.com/file/d/1dHepUgzmZVSofqsKIavIgs_N2JfoaRJT/view?usp=sharing

Dates d’inici i final:

La temporització estimada és del primer trimestre tot i que no es descarta dur a terme possibles activitats que puguin sorgir d’actualitat del tema posteriorment.

Recursos: