Notícies Febrer

Aquesta recopilació d’enllaços són notícies que tenen a veure amb l’àmbit de la comunicació i les aplicacions multimedia, alhora poden ser interessants des del punt de vista didàctic. Són noticies què han sortit durant els darrers dos mesos.

Aplicacions on line

Lanzan Google Earth 5 beta

Google lanza “Google Ocean” para Google Earth

Un programa que ofereix música a l’instant revoluciona internet

Internet: Google te dice dónde están tus amigos con “Latitude”

Informació a la xarxa

El diari esportiu “El Mundo Deportivo” posa la seva hemeroteca a internet

La història d’internet en mode gràfic

Educació 

Un nou format de documents millora l’ educació a distància

Un software para mejorar el vínculo online entre estudiantes y docentes

Piden un “botón rojo” para limitar los contenidos inapropiados de videojuegos

Les principals xarxes socials pacten reforçar la protecció dels menors

Niños chilenos rendirán test que mide comprensión de textos digitales

Xarxes socials

¿Sabe usted qué hacen las redes sociales con sus datos?

Facebook cambia los Términos de Uso

Presentacions on line

Per què ens pot ser útil aquest tipus d’aplicació?

D’una banda, cada cop és més habitual la presència de connexió a internet a les aules i sales de conferències.

D’altra banda, freqüentment és útil que els alumnes o assistents a una xerrada puguin disposar de la presentació que ha acompanyat la sessió. Les presentacions on line faciliten la tasca del professor/conferenciant, fent que aquest no hagi de dedicar-se a fer un enviament massiu via e-mail, i simplement anoti una adreça url  perquè els interessats es descarreguin la presentació.

La utilització de presentacions on line permet la independència d’un dispositiu de memoria portàtil i facilita la inserció de presentacins en espais com pàgines web, blocs o plataformes moddle.

Us enllaço un article d’un portal digital que analitza criticament 10 aplicatius d’aquest tipus i us facilita l’adreça:

10 aplicatius de presentacions on-line

Presentació

recUrsus preten esdevenir un espai de recopilació i intercanvi de recursos multimedia amb utilitat educativa en els àmbits de les TIC i TAC.

La interacció i l’intercanvi d’informació entre usuaris i docents és la única manera de testar i optimitzar la utilitat de les nombroses aplicacions aparegudes i per aparèixer en el tercer entorn.

Aquest espai queda obert a la contribució dels col·laboradors que s’hi avinguin.

Salut!

 

recUrsus: Un lloc de trobada per a qui vulgui deixar d’hivernar.