Author Archives: mpanades

About mpanades

Professora de música de l'IES Samuel Gili i Gaya

Bloc 1: La música durant l’Edat Mitjana

Utilitzarem aquest bloc per ampliar els coneixements de la matèria de música a 2n de Batxillerat.

1.1 El cant gregorià: notació, gèneres i estil.

Audició: Cant gregorià – Puer natus est (introit).   Cant gregorià

1.2 La monòdia no litúrgica i profana.

Audició: Berenguer de palou-  Tan’t  m’abelis.   Berenguer

1.3 Les primeres formes polifòniques i l’Escola de Notre Dame.

Audició: Leonin – Viderunt omnes (organum).   Leonin

1.4 L’Ars nova.

Audició: Llibre Vermell de Montserrat – Stella splendens.   Llibre

Bloc 2: La música durant el Renaixement

2.1 La música en el context cultural dels segles XV i XVI.

Audició:  Luca Marenzio: Cruda amarilli (madrigal)  Download link

2.2 La música vocal religiosa.

Audició: Josquin Desprez: Miserere mei Deus (motet)   Download link

2.3 La música vocal profana.

Audició: Mateu Fletxa el Vell: La Negrina (ensalada)   Download link

2.4 L’aparició de la música instrumental.

Audició: Tielman Susato: Dansereye

Pavana Mille regretz   Download link

Gallarda II.   Download link

Bloc 3: La música barroca

3.1 El nou paradigma estètic i la renovació dels recursos tècnics i expressius.

Audició: Johann Sebastian Bach: Obertura (Suite) núm. 2 en si m, BWV 1067:

V. Polonaise/Double;  Download link

VI. Menuet;  Download link

VII. Badinerie.   Download link

3.2 El naixement de l’òpera i de les formes vocals barroques.

Audició: Henry Purcell: Dido and Æneas: Recitatiu: ‘Thy hand, Belinda’; Ària: ‘When I am laid in earth’   Download link

3.3 El desenvolupament de la música instrumental.

Audició: Antonio Vivaldi: Concert per flauta en sol m, op. 10, núm. 2, “La Notte”:

I. Largo;  Download link

II: Presto (Fantasmi);  Download link

III. Largo.   Download link

 Audició: Giuseppe Tartini: Sonata en sol m, op. 1, núm. 10, “Didone abbandonata: II. Presto   Download link

3.4 La internacionalització de l’estil barroc.

Audició: Georg F. Haendel: Messiah: 11. ‘For unto us a child is born’ (cor).   Download link