Vocabulari d’instruments musicals

El Vocabulari il·lustrat d’instruments musicals recull 262 termes classificats en cinc grans categories: idiòfons, membranòfons, cordòfons, aeròfons i electròfons. De cada instrument en presenta una imatge i la traducció a l’anglès, castellà i francès. És una obra del Centre de Terminologia (TERMCAT) amb la col·laboració d’Amical Wikimedia i Museu de la Música de Barcelona.

Nivell recomanat: Alumnat a partir de 1r d’ESO

Els estils musicals

Cronologia interactiva de de noms d’estils musicals coneguts i ja consolidats. Hi ha molts exemples audiovisuals de cada estil musical descrits
És una eina complementària al diccionari que conté una vuitantena de noms d’estils relacionats amb el jazz, el rock i el pop, des de mitjan segle XX, aproximadament, fins a l’actualitat.

Nivell recomanat:A partir de1r d’ESO

Servei eBiblio Catalunya

Servei de préstec de llibres digitals per als usuaris de les biblioteques públiques de Catalunya. Compta amb una col·lecció de títols d’obres de ficció i no ficció de diferents gèneres i temàtiques en català, castellà i anglès, així com audiollibres i revistes.

També que inclou el préstec digital de lectures de secundària.

Nivell recomanat: Alumnat de primària, secundària i batxillerat

 

Materials Docents en Xarxa

materials_docents_xarxaMDX (Materials Docents en Xarxa) és un repositori cooperatiu que conté materials i recursos digitals resultants de l’activitat docent que es porta a terme a les universitats membres. La seva finalitat és augmentar la visibilitat i la difusió de la producció docent de les institucions participants i contribuir a l’accés lliure al coneixement.
Conté una cerca lliure i una cerca per diferents conceptes

Nivell recomanat: Docents

Tesis Doctorals en Xarxa

tesis_doctorals_xarxaRepositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d’altres comunitats autònomes. La consulta de les tesis és d’accés lliure i permet realitzar cerques al text complet, per autor/a, director/a, títol, paraules clau, universitat i departament on s’ha llegit, any de defensa, etc. Els objectius principals de l’eina són difondre els resultats de la recerca universitària,  incrementar l’accés i la visibilitat dels treballs i afavorir l’edició electrònica en obert de la producció científica pròpia.
Està gestionat i coordinat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), i patrocinat per la Generalitat de Catalunya.

Nivell recomanat: Docents

Raco Revistes Catalanes amb accés obert

racoÉs un repositori cooperatiu des del que es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes. RACO és un projecte del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya i de la Biblioteca de Catalunya i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Està adreçat al públic en general

Nivell recomanat: A partir de 4t de l’ESO amb indicacions del docent.

ARCA. Arxiu de revistes catalanes antigues

arcaPortal d’accés obert que inclou publicacions periòdiques tancades que han estat representatives dins la cultura i la societat catalana. És un dipòsit cooperatiu de preservació digital del patrimoni hemerogràfic català, que possibilita la consulta de les publicacions periòdiques completes, facilitant als usuaris la recerca d’informació. Conté una línia del temps que ajuda a saber els períodes de conservació de les publicacions.

És un projecte impulsat per la Biblioteca de Catalunya amb el suport del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC). Està adreçat a usuaris en general.

Nivell recomanat: A partir de 4t d’ESO amb indicacions del docent.