PROJECTE FINAL (Activitat 6)

Títol: Animals de granja

Objectiu: L’objectiu d’aquesta activitat és que els infants observin i identifiquin els diferents animals de granja que ens mostra el vídeo. Després es podrà complementar amb una conversa especificant temes més concrets.                                                                                                                                           

Metodologia: Es treballarà com a centre d’interès. Es realitzarà amb tot el grup.

Temporització: Es farà en una sessió de mitja hora o tres quarts.

Paper dels alumnes: Els infants observaran el vídeo i posteriorment faran una conversa sobre el que més els ha agradat, dubtes, experiències…

Recursos necessaris: La PDI i el vídeo dels animals de la granja.

PROJECTE FINAL (Activitat 5)

Títol: Els sons dels animals

Objectiu: L’objectiu d’aquesta activitat és que els infants reconeixin i identifiquin els sons que emeten alguns animals. També hauran d’esperar a que es realitzi la pregunta per després contestar.                                                                                                                                             

Metodologia: Es treballarà com a centre d’interès. Es realitzarà amb tot el grup.

Temporització: Es farà en una sessió de mitja hora o tres quarts.

Paper dels alumnes: Els infants escoltaran els sons dels animals i tot després d’escoltar la pregunta hauran de respondre.

Recursos necessaris: La PDI i el sons dels animals

sons animals

PROJECTE FINAL (Activitat 4)

Títol: Endevina els animals

Objectiu: L’objectiu d’aquesta activitat és apropar als infants a una altra tipologia de text mitjançant les endevinalles d’animals.                                                                                                                                          

Metodologia: Es treballarà com a centre d’interès. Es realitzarà amb tot el grup.

Temporització: Es farà en una sessió de mitja hora o tres quarts.

Paper dels alumnes: Els infants amb l’ajuda del mestre/a aniran llegint les endevinalles i entre tots intentaran cercar la resposta correcta. Si els hi costa el mestre/a pot donar pistes.

Recursos necessaris: La PDI i la presentació d’endevinalles.

PROJECTE FINAL (Activitat 3)

Títol: Elefant

Objectiu: L’objectiu d’aquesta activitat és complementar la informació ja realitzada a classe mitjançant una altra activitat. Els infants podran veure diferents imatges d’elefants, escoltar cançons d’elefants, escoltar el so real que fan els elefants i veure un vídeo del tema.                                                                                                                                         

Metodologia: Es treballarà com a centre d’interès. Es realitzarà amb mig grup.

Temporització: Es farà en una sessió de mitja hora o tres quarts.

Paper dels alumnes: Els alumnes observaran els diferents recursos que hi ha en el póster digital a l’hora que aniran comentant les seves opinions i idees.

Recursos necessaris: La PDI i el pòster digital de l’elefant.

PROJECTE FINAL (Activitat 2)

Títol: El lloro Nico

Objectiu: L’objectiu d’aquesta activitat és que els infants coneixin certes característiques dels lloros mitjançant un personatge que és el lloro Nico.                                                                                                                                                               

Metodologia: Es treballarà com a centre d’interès. Es realitzarà amb tot el grup a l’aula.

Temporització: Es farà en una sessió de mitja hora o tres quarts.

Paper dels alumnes: Els alumnes primer realitzaran l’escolta del llibre digital i després es farà conversa referida a l’activitat.

Recursos necessaris: La PDI i el llibre digital del lloro Nico.

PROJECTE FINAL (Activitat 1)

Títol: El mural dels animals

Objectiu: L’objectiu d’aquesta activitat incial és conèixer els coneixements previs que tenen els infants abans de realitzar el centre d’interès dels animals.

Metodologia: Es treballarà com a centre d’interès. Es desdoblarà el grup per a una millor observació.

Temporització: Es farà en una sessió de mitja hora o tres quarts.

Paper dels alumnes: Els alumnes participaran activament en l’activitat expressant les seves idees i coneixements referents al tema.

Recursos necessaris: Es necessitarà una PDI i la imatge realitzada amb el programa GIMP.

PROJECTE FINAL

El tema a treballar serà els animals i es realitzarà com a centre d’interès, és a dir, a partir d’un tema es treballarà a totes les àrees de manera globalitzada. La duració del treball serà aproximadament de dues setmanes. He escollit aquest tema ja que és  motivador pels infants i per tant, els aprenentages seran més significatius. En aquest projecte no es reflexarà totes les activitats del centre d’interès, tan sols les que requereixen les TAC. A continuació teniu un fitxer on hi ha una graella que concreta certes característiques del treball.

Graella-guia_del_projecte