Sobre aquest blog

En aquest blog trobareu una selecció de recursos digitals de caràcter informatiu adreçat als alumnes d’educació infantil i primària, a les seves famílies i al professorat amb la finalitat de donar resposta a les seves necessitats informatives i, d’aquesta manera, facilitar la cerca d’informació en el treball curricular.

És una iniciativa del Programa biblioteca escolar “puntedu” del Departament d’Ensenyament. A través d’aquestes eines podreu consultar i localitzar la informació necessària per les diferents tasques diàries.

El Blog s’anirà revisant i ampliant de manera sistemàtica anualment, per tal de donar una millor qualitat de suport a tota la comunitat d’usuaris.