ACTIVITATS PROPOSADES PEL DEPARTAMENT EN DIFERENTS ÀMBITS

ACTIVITATS AL VOLTANT DE LA LLUM  EN DIFERENTS NIVELLS(2015 ANY DE LA LLUM)

http://llumip.blogspot.com.es/2015/04/la-llum-es-propaga_16.html