Aplicacions d’Internet

Quin identificador faig servir?

identificadors

Relació dels programes

que fem servir a l’escola

i els identificadors per

registrar-nos com a usuaris.

Amplia la imatge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *