Música a internet

Web on es poden trobar tot tipus de recursos musicals

http://www.xtec.cat/recursos/musica/links

A l’edu365.cat, per a cada etapa i àrea, podeu trobar-hi les mini unitats didàctiques (MUD), propostes de treball sobre un contingut. Les  diverses activitat  es poden imprimir.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/musica

Cada MUD conté:

  • Una presentació informativa.
  • Activitats de pràctica per fixar el contingut presentat.
  • Activitats d’autoavaluació.
  • Eines, apartat de suport teòric.

musica6

Millorant les destreses lectores

Dintre del portal EDU365 en les activitats de primària de l’àrea de llengua

http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/index.htm

Activitat a destacar  de lectura eficaç seqüènciada per dificultad que treballa:

– ginmàstica visual

– atenció visual

– velocitat lectora

– memòria

– comprensió lectora

” Entrenat per llegir”

http://www.edu365.cat/entrena/index.htm

entrena1

Comprensió lectora

Visualitzem el material i veiem quines són les possibilitats d’aplicació a l’aula.

Racó dels contes     http://www.xtec.cat/recursos/lit_inf/contes/

“Els contes del Tom i la Laia”, “Contes bojos”, “La vaca Connie” “Treballem els contes” “La màgia de les paraules”

Poesia  http://www.edu365.cat/infantil/poesia/portada.htm

Quina activitat es pot aplicar a cada nivell?

Àrea de llengua

Competències bàsiques i continguts de l’àrea de llengua relacionats amb les pràctiques
  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
  • Tractament de la informació i competència digital
  • Competència d’aprendre a aprendre
  • Competència d’autonomia i iniciativa personal

Informació general

Aquest espai estarà destinat a facilitar eines i recursos  al professorat per poder utilitzar les TAC com una eina de millora en la gestió del procés d’ensenyament- aprenentatge.

Recull de recursos bàsics de la xarxa  per treballar en racons les àrees instrumentals de llengua i matemàtiques en l’EI i EP.

lectura