Programa i criteris d’avaluació de la matèria de Música

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=YS5M25IobwA[/youtube] 

1r d’ESO

 1. So, soroll i silenci. Les qualitats del so i els gèneres musicals.
 2. L’altura. Els instruments musicals. La veu.
 3. La durada. Els instruments cordòfons.
 4. La intensitat. Els instruments membranòfons.
 5. El timbre. Els instruments idiòfons.
 6. La melodia. Els instruments aeròfons.
 7. El moviment. Els instruments eletròfons.
 8. La forma musical (I). La música tradicional.
 9. La tonalitat. Les agrupacions instrumentals.
 10. La mètrica. Les agrupacions de cambra.
 11. La textura. Els instruments antics. Altres agrupacions musicals.
 12. La música i els mitjans de comunicació. Formes musicals (II).
 13. La forma musical (III). Música i cinema.
 14. Música i tecnologia. Música escènica. Les agrupacions vocals.
 15. El jazz.
 16. La música popular.

 

2n d’ESO

1 L’Edat Mitjana: en temps de trobadors
2 Renaixement: L’esplendor de la polifonia
3 L’ornamentació exuberant del Barroc
4 La serenitat formal del Classicisme
5 L’exaltació sentimental del Romanticisme
6 Segle XX (I): Pinzellades musicasls: Nacionalisme i Impressionisme
7 i 8 Segle XX (II)*. Moviments innovadors. Les avantguardes musicals
9 Músiques urbanes

 

4t d’ESO

1 L’Edat Mitjana. Lòpera i el musical. Música a Europa.
2 El Renaixement. Música i cinema. Música a Àsia.
3 Barroc. El jazz (I).
4 El Classicisme. El jazz (II).
5 El Romanticisme. El rock (I).
6 La música en el segle XIX. El rock (II).
7 La música en el segle XX (I). Música i dansa. El videoclip.
8 La música en el segle XX (II). Música a Amèrica i a Oceania.
9 La música en el segle XXI. Música i videoclips, música i publicitat, música i videojocs. La contaminació acústica. Música a Àfrica i països àrabs. El nostre folklore.Professions musicals. Música i humor. Tecnologia de l’enregistrament.

 

Percentatges per a l’obtenció de la qualificació:

 

Element avaluador % Freqüència
Assistència i puntualitat a classe, grau d’interès i actitud 10% Diari
Llibreta i treball a classe 20% Trimestral- Diari
Proves escrites / interpretació vocal i/o instrumental 70% Cada una o dues unitats didàctiques

 

Per a aprovar el trimestre s’haurà d’obtenir una nota trimestral de 5 o més.

Avaluació final. La nota final serà la mitjana de les notes trimestrals, que haurà de ser de 5 o més.

Activitats de recuperació. Els alumnes que no superin el curs hauran de presentar-se a la prova extraordinària de juny.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *