CURRÍCULUM D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 

Educació primària – Currículum

 
   

 

Entenem per currículum de l’educació primària els objectius, competències bàsiques, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació d’aquest ensenyament.  
Competències bàsiques  Les vuit competències que l’alumnat ha de desenvolupar a l’educació bàsica i que emmarquen el currículum. (Annex 1 del decret 142/2007)
  

 

 

Els continguts de les diferents àrees del currículum contribueixen a l’adquisició de les competències bàsiques. Cadascuna de les àrees, per la disciplina que comporta, té una o més competències que li són pròpies a les que contribuirà amb major grau d’intensitat, però també ha de contribuir, encara que amb menor mesura a l’adquisició de les altres competències bàsiques.
Àmbit de llengües: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengua estrangera, segona llengua estrangera Dimensió comunicativa

 •  Parlar i conversar
 •  Escoltar i comprendre
 •  Llegir i comprendre
 •  Escriure
 •  Coneixements de la llengua i el seu aprenentatge

Dimensió literària

Dimensió plurilingüe i intercultural

Estructures lingüístiques comunes

Coneixement del medi natural, social i cultural
 •  L’entorn i la seva conservació
 •  El món dels éssers vius
 •  Les persones i la salut
 •  Persones, cultures i societats
 •  Canvis i continuïtats en el temps
 •  Matèria i energia
 •  Entorn, tecnologia i societat
Educació artística Explorar i percebre

 •  Visual i plàstica
 •  Música i dansa

Interpretar i crear

 •  Visual i plàstica
 •  Música i dansa
Educació física
 • El cos: imatge i percepció
 • Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques
 • Activitat física i salut
 • Expressió corporal
 • El joc
Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania Objectius generals (per a tota l’etapa):

 •  Aprendre a ser i actuar de manera autònoma
 •  Aprendre a conviure
 •  Aprendre a ser ciutadans i ciutadanes en un món global

Continguts (cicle superior):

 •  Identitat i autonomia
 •  Convivència i valors cívics
 •  Pertinença i ciutadania
Matemàtiques Continguts:

 •  Numeració i càlcul
 •  Relacions i canvi
 •  Espai i forma
 •  Mesura, estadística i atzar

Processos:

 •  Resolució de problemes
 •  Raonament i prova
 •  Comunicació i representació
 •  Connexions
Presentació currículum educació primària Exposició de les idees força, les competències bàsiques, les àrees, metodologia i avaluació que comporta el currículum per competències.
   
   

Competències bàsiques

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *