Citacions bibliogràfiques

 

A la xarxa hi ha un gran nombre de recursos per aprendre a saber fer citacions bibliogràfiques.

 

Comencem pels que estan pensats per a estudiants de batxillerat:

Estratègies i criteris per citar fonts bibliogràfiques.
Tutories virtuals per a recerques (edu365).
Disponible en format web:
http://www.edu365.cat/aulanet/comsoc/treballsrecerca/recursos/bibliografia.htm

Aquí teniu els criteris que fa servir l’administració de la Generalitat de Catalunya:

Citació bibliogràfica.
Secretaria de Política Lingüística. Generalitat de Catalunya.
Disponible en format pdf:
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/BTPL/arxius/1_CitacioBbibliografica.pdf

Aquests són els criteris que fan servir al Parlament de Catalunya:

Referències i citacions bibliogràfiques: criteris de redacció.
Parlament de Catalunya.
Disponible en format pdf:
http://www.parlament.cat/departaments/docs/17081209105355.pdf

La majoria d’universitats i les seues biblioteques també ofereixen manuals, guies i llibres d’estil on s’expliquen els criteris de citació bibliogràfica. Aquí en teniu alguns:

Com citar documents.
Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació, Universitat de Barcelona
Disponible en format web:
http://www.bib.ub.edu/ajuda/com-citar/

La referència bibliogràfica.
Serveis Lingüístics. Universitat de Barcelona
Disponible en format web:
http://www.ub.edu/criteris-cub/criteri.php?id=356#356

Com citar documents
CRAI. Universitat Rovira i Virgili
Disponible en format web:
http://www.urv.cat/biblioteca/biblioteques/terres_ebre/citar-documents.html

Criteris per a l’elaboració i la presentació de referències i de citacions bibliogràfiques
Llibre d’estil de la Universitat Pompeu Fabra.
Disponible en format web:
http://www.upf.edu/leupf/10refer/94.htm

Com es presenta una bibliografia.
Servei de Biblioteca i Documentació. Universitat de Lleida.
Disponible en format web:
http://pvold.sbd.udl.es/tempfiles/tmp44053/COMESPRESENTA.htm

Referències bibliogràfiques.
Servei Lingüístic. Universitat Oberta de Catalunya.
Disponible en format web:
http://www.uoc.edu/serveilinguistic/criteris/convencions/referencies_bib.html

Com citar documents.
Biblioteca de la Universitat de Girona.
Disponible en format web:
http://www.udg.edu/tabid/11962/language/ca-ES/default.aspx

Guia per elaborar citacions bibliogràfiques.
Biblioteca de la Universitat de Vic.
Disponible en format web:
http://www.uvic.cat/node/603

Cómo elaborar bibliografías y citas.
Biblioteca de la Universidad de Sevilla.
Disponible en format web:
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/publicar_citar/como_elaborar/index-ides-idweb.html

Per saber tots els detalls de la citació bibliogràfica, vegeu aquestes pàgines:

Directrius per a la preparació d’una bibliografia.
RUSA Board of Directors.
Disponible en format web:
http://www.ub.edu/bid/08rusa.htm

Citation style for research papers.
B. Davis Schwartz Memorial Library. Long Island University. Inclou, entre d’altres, els estils de citació APA, MLA, i AMA.
Disponible en format web:
http://www2.liu.edu/cwis/cwp/Library/workshop/citation.htm

Guia bàsica per a fer citacions bibliogràfiques segons el model Vancouver.
Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Medicina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques, 2012 (Eines per la recerca). 2 pp.
Disponible en format pdf:
ddd.uab.cat/pub/guibib/60727/modelvancouver_a2012.pdf