1 x 1!

La tercera entrega del Projecte Cartes consistia en escriure’s cartes de forma individual. Per tant, un/a alumne/a de l’Escola Can Vila havia d’escriure una carta a un/a alumne/a de l’Escola Pau Vila, i viceversa.

Per començar aquesta carta, en primer lloc vam veure la Vídeo-Carta dels alumnes de l’Escola Pau Vila i cada alumne/a va poder escollir un company/a a qui escriure-li la carta segons les seves afinitats. Seguidament, vam redactar un llistat amb les parelles de cartes per fer-ho arribar a l’Escola Pau Vila, així l’alumnat de l’escola de Parets del Vallès sabien a qui havien d’escriure la carta. I per últim, mans a l’obra! 

Per escriure la carta, l’alumnat de l’Escola Can Vila va utilitzar diferents recursos, ja que alguns alumnes van escriure la carta a mà, d’altres a ordinador i uns altres van utilitzar suports per la lectoescriptura, com els SPC. A més, alguns alumnes van decidir fer un dibuix també. Per altra banda, l’Escola Pau Vila va escriure la carta a mà, de forma molt pulida i molts d’elles i ells van fer dibuixos molt bonics i treballats! Quina passada d’alumnes tenim en ambdues escoles!

Vídeo-Carta!

La segona entrega del Projecte Cartes amb l’Escola Pau Vila de Parets del Vallès consistia en la gravació d’un breu vídeo on l’alumnat havia de presentar-se i explicar quelcom que li agradi de la seva escola.

A més a més, alguns alumnes han presentat també la seva escola en el vídeo, donant a conèixer la seva aula i els diferents espais on desenvolupen el seu recorregut com a estudiants en el seu dia a dia.

Seguidament us compartim els vídeos!

ESCOLA CAN VILA ESCOLA PAU VILA
Escola Can Vila – Classe de la Xina Escola Pau Vila – 5è A
Escola Can Vila – Departament de Primària (2n Cicle) Escola Pau Vila – 5è B
Escola Can Vila – AIS (Grup de Primària) Escola Pau Vila – 5è C
Escola Can Vila – Classe dels USA

Qui sou vosaltres?

Amb aquest títol presentem la primera entrega de cartes recíproca amb l’Escola Pau Vila, que es va dur a terme entre el dia 1 i 5 de març.

Durant aquesta setmana, els grups-classe involucrats en el projecte de cartes van haver de preparar un petit escrit on s’explicava qui eren els i les alumnes de la classe, quin és el nom de la classe, a quin curs escolar van actualment i alguns interessos en general de la classe. Una vegada aquest escrit va estar fet, es va fer arribar la carta d’una escola a una altra per tal que les classes llegissin els escrits que se’ls havia preparat.

Els grups participants van ser les classes de 5è A, B i C de l’Escola Pau Vila, i els grups del segon cicle de primària de l’Escola Can Vila,juntament amb els dos grups de secundària i el grup de primària del departament de l’AIS.

Comencem? Endavant!

Hola a tots i totes!

Comencem? Endavant! Som els mestres i alumnes del centre d’educació especial Can Vila, ubicat a Mollet del Vallès. Des de fa temps, vam iniciar un projecte anomenat “Projecte de Cartes” el qual compartiem amb altres escoles d’educació primària de la comarca del Vallès Oriental. Degut a la pandèmia mundial provocada pel COVID-19, el curs passat vam haver d’ajornar aquest projecte pel curs vinent. I sabeu què? El curs vinent ja ha arribat, l’hem iniciat i estem molt motivats per dur a terme un projecte com aquest!

Us expliquem: el “Projecte de Cartes” consisteix en la redacció de petits textos que s’envien en format carta d’un centre educatiu a un altre. En les sessions d’aquest projecte es treballen diferents aspectes de l’àmbit lingüístic i comunicatiu, però el més interessant és poder observar com es relaciona l’alumnat amb altres nois i noies de diferentes escoles a través d’escrits per arribar a conèixer-los: com es presenten, com es defineixen, quines són les seves aficions, com s’interessen per la persona a qui va dirigida la carta, quines preguntes redacten per poder conèixer més coses sobre aquesta o aquestes persones…

És tot un món, tot un món de coneixença a través de cartes!