Com fer la preinscripció?

Què necessito per fer la preinscripció?

 • Ordinador, tauleta o telèfon mòbil amb connexió a Internet
 • Eina d’identificació digital. Et recomanem l’idCAT Mòbilper la seva facilitat d’obtenció i d’ús. Pots utilitzar també qualsevol certificat digital i Cl@ve.
 • Codi identificador del Registre d’alumnes de Catalunya (RALC) de l’alumne o alumna:A l’hora de fer la sol·licitud de preinscripció has de tenir preparat el codi identificador de l’alumne o l’alumna. El codi, el pots demanar a la llar o bé consultar telemàticament a Consulta de l’identificador de l’alumne. NOMÉS ALUMNAT QUE VE DE LA LLAR D’INFANTS O SI FAS LA PREINSCIPCIÓ PER UN CURS QUE NO SIGUI INFANTIL 3
 • Documentació:
 • certificació electrònica de la inscripció de naixement o llibre de família.

Quan l’alumne estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.

 • El DNI o NIE del pare, la mare o el/la tutor/a legal

Si és estranger s’haurà d’adjuntar el passaport o, si és estranger d’un país membre de la Unió Europea, el document d’identitat del país d’origen.

 Criteris de prioritat

 • En cas de no residents a Figueres, per acreditar a proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor legal a l’escola, cal aportar el contracte laboral o un certificat emès per l’empresa.
 • documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

 Criteris complementaris

 

 • títol de família nombrosa.
 • títol de família monoparental.
 • membre de la unitat familiar té una discapacitat cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat
 • condició de víctima de violència de gènere o de terrorismes’acredita amb la sentència judicial