Com fer la preinscripció?

Què necessito per fer la preinscripció?

 • Ordinador, tauleta o telèfon mòbil amb connexió a Internet: Et caldrà un dispositiu electrònic amb connexió a Internet perquè la preinscripció es fa del tot en línia.
 • Eina d’identificació digital: És més segur que quan facis el tràmit (el pare, la mare o el tutor o tutora que faci el tràmit) tinguis una eina d’identificació digital. Et recomanem l’idCAT Mòbil per la seva facilitat d’obtenció i d’ús. Pots utilitzar també qualsevol certificat digital i Cl@ve.
 • Codi identificador del Registre d’alumnes de Catalunya (RALC) de l’alumne o alumna (menys pels alumnes no escolaritzats anteriorment).
 • Documentació digitalitzada: Hi ha documentació que no cal que presentis, perquè es fan consultes interadministratives. Però si n’has de presentar, l’has d’adjuntar a la sol·licitud digitalitzada (mitjançant un escàner o una fotografia).

 Criteris de prioritat

 • Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat, s’obtenen 50 punts.
 • Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l’escola.
  • Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc, se sumen 30 punts.
  • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc, se sumen 20 punts.
 • Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 15 punts.

 Criteris complementaris

 • Pare, mare o el tutor o tutora legal treballant al centre educatiu. 10 punts.
 • Família nombrosa. 10 punts.
 • Família monoparental. 10 punts.
 • Ser bessó o trigemin. 10 punts.
 • Quan l’alumne o alumna es troba en situació d’acolliment familiar: 10 punts.
 • Si algun membre de la família té una discapacitat.5 punts.
 • Si s’acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme. 10 punts