Marc CDD

Marc de referència de la competència digital docent

El marc de la competència digital docent és una adaptació del DigCompEdu per adequar-lo a l’educació formal en el sistema educatiu espanyol. Les competències del marc s’organitzen en 6 àrees que representen els diferents aspectes de les activitats professionals dels docents.

Aquest marc promou un model d’ensenyament en què tot l’alumnat aconsegueixi un aprenentatge significatiu, motivador i pertinent, adaptat a les necessitats i diferències personals, que li permeti adquirir i desenvolupar les seves competències de forma progressivament autònoma treballant en equip amb els seus iguals.

El model també implica un tipus de pràctica docent basat en la col·laboració, en el context d’una acció coordinada al centre, amb la participació de la comunitat educativa.