SOM ELS PEIXOS

Amb  la  informació  que  teniem  hem  après  coses  dels  peixos.

Hem  observat  peixos  per  dins  i  per  fora.

Hem  fet  algunes  manualitats.