Materials

El primer que hem de fer per poder començar a treballar necessitem anar de compres:

– Escaire i cartabó (no gaire grans de 15 cm i no cal que tingui números)
– Regle transparent (numerat de 15 a 20 cm)
– Llapis 3H i HB
– Goma i maquineta
– Compàs (senzill no cal que tingui roda de precisió ni cap complement).