Projectes de 4t ESO

Fotografia: Mercè Mundet Torres

Fotografia: Mercè Mundet Torres

 

EXCAVADORA HIDRÀULICA (AMB XERINGUES) LA PEL.LÍCULA
Vosaltres mateixos us heu d’agrupar per parelles.
Durant 8 setmanes, 1 hora setmanal (els dilluns a 3a hora) haureu de construir una excavadora hidràulica (amb xeringues) a partir del kit d’Opitec que se us ha repartit.
Es tracta d’anar fent fotografies començant pel material subministrat (llistons, aglomerat, cargols, rosques, tub de PVC, xeringues, …), els instruments, les eines i les màquines que anireu utilitzant (regle, serra de marqueteria, trepant, serjants,…) i anar fent el seguiment fotogràfic de tot el procés constructiu.
Durant 3 setmanes, 1 hora/setmanal, és a dir, fins que acabi el trimestre, haureu d’utilitzar les fotos (autoria pròpia) per fer una pel.lícula amb el Movie Maker. Les fotos estaran col.locades per ordre cronològic i acompanyades del text amb les instruccions necessàries per a construir l’excavadora.
Si les fotografies han de ser retocades utilitzareu el GIMP.
Finalment publicareu la pel.lícula al youtube.

Competències digitals que es treballen:
1.- Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les tasques a realitzar.
2.- Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia, tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals
3.- Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment per a produccions de documents digitals.
7.- Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir informació.
11.- Actuar de forma crítica i responsable en l´´us de les TIC, tot considerant aspectes ètics, legals , de seguretat. de sostenibilitat i d’identitat digital.

Recursos necessaris per dur-la a terme: Màquina fotogràfica, llapis de memòria, ordinador amb els programes GIMP i Movie Maker, gmail (youtube)
LA NOTA D’AQUESTA ACTIVITAT SERÀ UN 30 % DEL TREBALL REALITZAT A L’AULA DE TECNOLOGIA.
L’ALTRE 70 % SERÀ LA NOTA DE LA CONSTRUCCIÓ DE L’EXCAVADORA I EL SISTEMA HIDÀULIC.

Criteris d’avaluació (competències digitals) Els 3 punts es distribuiran de la següent manera: :
1.- Utilitza un dispositiu de captura d’imatge de manera autònoma.(entre 0,5 i 1 punt depenent del grau d’autonomia)
2.- Dissenya la presentació amb una estructura estànard, incorporant-li transicions (0,5 punts)
3.- Crea una producció multimèdia completa en format de vídeo  partir d’arxius d’imatge, hi incorpora títols de crèdit i la publica (fins a 1 punt, segons la correcció dels títols de crèdit)
7 / 11.- Publica i genera continguts propis respectant el dret d’autoria i les normes de privacitat, tot indicant-ne les fonts (0,5 punts)
EN UN COMENTARI HEU D’INDICAR L’ENLLAÇ AL YOUTUBE
NOTA. PODEU VEURE UN VÍDEO TUTORIAL DE MOVIE MAKER  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=z5f6_4daneY[/youtube]

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *