Compartir vídeos a la xarxa: Youtube, GoogleVideo i d’altres

YouTube i GoogleVideo són, probablement,  la forma més coneguda de compartir vídeos en la xarxa, però n’hi ha d’altres plataformes menys conegudes que ofereixen, potser, millor qualitat o més prestacions: Vimeo, Blip.tv o Viddler són alguns dels portals que destaquen com alternatives interessants. Altres són Vlog Central, Revver, Mydeo,…

Podeu trobar més informació a Videobloggers.

Compartir vídeos a la xarxa: Publicador de la XTEC

Vixtec és el Servei de Publicació de Video a la WEB que la XTEC posa a la disposició dels seus usuaris. Aquest servei permet penjar video a la web per tal que altres usuaris puguin també visionar-lo o bé descarregar-lo mitjançant streaming (fluxe d’informació en temps real). En podeu trobar més informació a http://www.xtec.cat/video/vixtec.

Per accedir-hi cal estar donats d’alta al Servidor de Vídeo i Àudio del Departament d’Educació, mitjançant el formulari que es troba a http://www.xtec.net/video/vixtec/form_alta.htm; ens podem donar d’alta nivell individual i a nivell de centre educatiu.

Un cop en siguem usuaris hi accedirem des de
http://www.xtec.cat/audiovisuals/publicador/

El vídeo digital: l’edició (III.- Exportació de vídeo)

Ja estem al final del procés; un cop feta la digitalització de les imatges enregistrades i la seva edició, només ens queda processar totes les dades que inclou la nostra pel·lícula.
Les diferents escenes amb la seva imatge i l’àudio d’origen retallats, les transicions i altres efectes, el text, la música i els efectes sonors s’han de transformar en un sol clip de vídeo i àudio, on s’unifica i s’integra tota la informació

Un cop acabada aquesta visualització realista, és quan podrem passar a l’exportació, tenint present quin”producte final” volem oferir: CD/DVD, fitxer per publicar en un espai web,…

El vídeo digital: l’edició (II.- Edició)

Un cop feta la digitalització (traspàs d’imatges a l’ordinador) dels nostres enregistraments, iniciarem el procés d’edició, pròpiament dit, de les mateixes.

Es tracta de seguir el guió d’edició que havíem establert en base a la “manipulació” de les imatge enregistrades, a més de tots aquells altres aspectes (so, veus en off, imatge fixa, títols, crèdits,…) previstos. El nostre objectiu no és altre que aconseguir una “pel·lícula” (clip) que reflecteixi allò que inicialment havíem previst.

El vídeo digital: l’edició (I.- Digitalització)

Com ja s’ha dit, el terme “edició de vídeo” suposa un procés que s’inicia amb la digitalització de imatges enregistrades; és a dir, el traspàs de les imatges enregistrades des de la font original (càmera,…) al disc dur de l’ordinador.

Per a poder fer la captura digital necessitem:

  • la càmera DV (o Digital8) amb sortida DV,
  • ordinador amb una targeta amb port 1394 o firewire (no tots en disposen), i
  • el cable i-link 1394 necessari per a la connexió DV entre la càmera i la targeta 1394, apte per a transmetre totes les dades de vídeo i d’àudio

    firewire.jpg

Un cop connectats tots aquests aparells, haurem d’utilitzar el programa d’edició de vídeo (Pinnacle Studio, en el nostre cas) per a fer la captura.

El vídeo digital: l’enregistrament

Per aconseguir una bona “pel·lícula” que es caracteritzi entre altres criteris per la seva expressivitat, coherència i creativitat cinematogràfiques, es imprescindible conèixer els diferents codis i normes de funcionament bàsic del llenguatge audiovisual, un llenguatge propi i complet que haureu d’aplicar en l’enregistrament d’imatges, a més de fer-ho en l’elaboració del guió i en la fase final d’edició o muntatge.

A http://www.xtec.net/formaciotic/dvdformacio/materials/tdv31/dv31m7/index.htm s’exposen els aspectes més bàsics. Es pretén, simplement, que disposeu d’un mínim d’eines que us permetin iniciar-vos en el món de la comunicació cinematogràfic.
Tot i que els continguts audiovisuals es presentin per separat, heu de tenir present que en el moment de la seva aplicació s’han de tractar des d’una perspectiva global, ja que els uns depenen dels altres i viceversa; la interacció és total.

El vídeo digital: el Guió

Tot projecte audiovisual implica un procés de treball que cal seguir amb cert rigor si voleu aconseguir un bon resultat.

El procés de guionatge comença per l’elaboració de documents molt generals i acaba amb un document més específic i concret.

  • El projecte és el primer document que s’ha de desenvolupar i el que conté les idees principals i objectius bàsics.

  • El guió literari és un segon document on es concreten les accions, els personatges i els escenaris, desenvolupats àmpliament, però expressats de manera literària.

  • El guió tècnic, que descriu amb tot els detalls les característiques tècniques de cadascun dels plans, deixa constància d’allò que es veurà i com (tipus de pla, composició, angle de visió, moviment de càmera, efectes especials, continuïtat entre plans, etc.) i també d’allò que se sentirà i com.

Un exemple de guió tècnic el trobareu aquí.

  • El guió d’edició és el document final que es confecciona a partir de tots els arxius enregistrats i que donarà pas a l’inici de l’edició.

 

El vídeo digital: programari bàsic per editar (Windows)

Studio 8 És el que actualment tenim a les escoles. Ofereix moltes possibilitats i el seu funcionament no és complicat.  
Premiere Ens ofereix algunes possibilitats més que l’Studio però el seu funcionament és més complicat.
Windows Movie Maker És un programa que incorpora Windows a partir de la versió Millenium. És molt fàcil d’utilitzar però solament permet desar en format wma.

Ens centrarem en el Pinnacle Studio, que ja vàrem començar a conèixer quan parlàvem de la Imatge Fixa