ESCOLA

El centre té com a principis d’identitat el respecte dels valors democràtics. Creiem en l’educació íntegra dels nostres alumnes i, d’aquesta manera, treballem tot allò que els farà ser en el futur unes persones formades en tots els aspectes. Fomentem l’esforç com a principal eina per assolir uns bons resultats acadèmics i formem en la igualtat, la tolerància, el respecte, el treball cooperatiu, les emocions i el pensament.

De la mateixa manera, també ens preocupa deixar un món millor i més sostenible als vostres fills i filles i considerem l’educació mediambiental una part molt important de l’educació. Som Escola Verda, i treballem en molts temes, relacionats amb la conservació de la natura.

El català és la llengua vehicular d’aprenentatge. El castellà s’introdueix a 1r de primària i l’anglès s’inicia a P5.

ESCOLA TOTALMENT NOVA des de l’abril de 2012

Instal•lacions:
• Totes les aules equipades amb aigua (pica i aixeta)
• Aules de psicomotricitat, música, informàtica i idiomes.
• 5 aules mitjanes:1 aula d’Educació Especial, 1 de Religió i 3 de desdoblament.
• Audiovisuals amb pissarra digital.
• Pissarres digitals a totes les aules.
• Sala de jocs per a cicle infantil i inicial.
• Pati per a parvulari i pati per a primària.
• Aula dormitori per als nens/es de P-3.
• Biblioteca escolar Joana Raspall.
• Pavelló esportiu.
• Ascensor, per facilitar els problemes de mobilitat.

Projectes:
• Hort escolar.
• Pla Català de l’Esport.
• Pla d’Entorn de la ciutat.
• Reutilització de llibres de text.
• Llengua anglesa des de P-5, grups reduïts a Primària i una assignatura en anglès al Cicle Superior.

Atenció a la diversitat:
• Tècnica d’educació infantil per a P-3.
• Servei de logopèdia.
• Grups flexibles (grups reduïts per a determinades assignatures).
• Atencions individualitzades.
• Atenció psicopedagògica per a l’alumnat amb necessitats educatives especials.
• Reforç escolar per a l’alumnat que s’incorpora durant el curs.
• Suport escolar personalitzat (SEP) a Primària.

Activitats complementàries:
• Festes escolars.
• Sortides pedagògiques.
• Activitats educatives complementàries, organitzades des de l’Ajuntament i des del mateix centre (natació, audicions musicals, campanya de teatre, dansa i música, etc.)

Activitats extraescolars:
• L’AMPA organitza diferents activitats (anglès, rítmica, dansa. psicomotricitat, racó de l’art, teatre, dibuix, percussió, funky, patinatge i esports: handbol, bàsquet, futbol sala).
• Comparsa de Carnaval.

Serveis:
Menjador, amb cuina pròpia i servei d’acollida.

Gener 2015