PROJECTE DE PSICOMOTRICITAT AMB EL GRUP DE 4 ANYS

CARACTERÍSTIQUES DELS NENS I NENES D’AQUESTA EDAT

Els nens i nenes de quatre anys es troben en l’etapa del personalisme, dita també l’etapa del comediant, per la seva gestualitat exagerada i l’expressivitat del seu moviment, fruit de la seva necessitat d’afirmar-se i guanyar l’afecte dels demés.

S’inicien els progressos intelectuals (intel·ligèngia pràctica) i la construcció del jo. Comença a tenir una capacitat de representació que li permetrà arribar a la representació mental. Alguns nens i nenes poden trobar-se en plena fase del complexe d’ Edip.

OBJECTIUS QUE ENS PROPOSEM (tenint en compte els diferents ritmes, dificultats i evolucions):

  • Entrar en comunicació (vervbal i no-verbal) a través de la seva activitat motriu (saber rebre, escoltar, donar…)
  • Reforçar el llenguatge com a mitjà d’expressió i anàlisi
  • Afavorir la creació i el joc simbòlic com elements que permeten el pas a la descentració i la representació.
  • Ajudar a construir l’esquema corporal a partir de la imatge del cos i de l’imaginari corporal (expressat a través de l’emoció i el simbolisme)
  • Educar la motricitat i les activitats físiques primàries
  • Generar el desenvolupament de les capacitats sensorio-perceptives: espaials, temporals, auditives i visuals, i les coordinacions: dinàmica general, oculo-manual…
  • Valorar el grup i la seva dinàmica com element que facilita el desenvolupament personal i la socialització (cooperació)

ANOTACIONS SOBRE L’ACTIVITAT DELS NENS I ALGUNES PROPOSTES D’INTERVENCIÓ

 

El ritual d’entrada és el moment del reconeixement individual i del grup. Es recorden els nens i nenes que a la sessió anterior no hi eren i es comenten algunes de les coses que hi vam fer. A aquesta edat, sovint encara hem de recordar les normes i les propostes d’activitat de la sala.