Benvinguts/des al bloc del pati de l’Escola Barnola

Aquest espai web pretén ser un punt d’informació i seguiment del projecte per a la comunitat educativa.

L’Escola Barnola d’Avinyó data del 1974. És una escola amb molta tradició, i arrelada al poble, un poble relativament petit, de 2.275 habitants. En els últims anys està intentant fer un canvi pedagògic de gran envergadura.

Per poder fer aquest canvi pedagògic, cal tenir present l’estructuració dels espais per afavorir l’aprenentatge. El pati és l’escenari natural per desenvolupar algunes de les competències bàsiques que orienten el treball de l’escola i marquen les fites amb què aquesta està compromesa (autonomia i iniciativa personal, competència social i ciutadania). Jugant al pati, l’infant construeix la seva autoestima, aprèn a afrontar reptes, desenvolupar defenses contra la frustració, apreciar la diversitat de gènere, cultura…, també, aprenen continguts de les diferents àrees curriculars, diluint la diferència entre l’aula i el pati. A més cal recordar, que una part important de l’educació dels infants transcorre al pati, dedicant més hores en aquest espai, que a les pròpies llengües o l’educació artística.

Cal doncs, que el pati a més de ser un espai lúdic i d’esbarjo, sigui també un espai pedagògic i d’aprenentatge, per això volem millorar les condicions actuals del pati de l’escola i millorar l’oferta de materials i espais per donar resposta a les necessitats dels infants en la seva autonomia, llibertat i capacitat de relacionar-se amb el medi natural. La inclusió i l’equitat de l’alumnat també es promou amb la diversificació d’espais, en aquest cas exteriors, per augmentar les possibilitats de joc i afavorir altres tipus d’aprenentatges més manipulatius, d’observació, de relació social i de creativitat. En definitiva, pretenem crear una simbiosi entre arquitectura, pedagogia i altres disciplines per crear espais més adequats a les necessitats de desenvolupament dels infants.

Actualment, el pati de l’escola és un espai ampli i diàfan que compta amb zones enjardinades, zones de terra i paviment. Té pista de minibàsquet i porteries per jugar a futbol, té una glorieta i una caseta de ciment, així com barres d’equilibri diverses. Des de fa 10 anys els i les mestres de l’escola vam crear un hort com a eina d’aprenentatge, i també es van iniciar, a partir de l’observació dels propis infants, diverses activitats amb l’objectiu de matisar i enriquir el joc lliure a l’espai exterior, ja que comprovàvem que principalment el futbol determinava l’ocupació dels espais i la resta de jocs, augmentant la desigualtat de gènere i d’edat.

Algunes activitats per diversificar el joc a les hores del pati són: el SERCEMID de jocs, que consisteix en la dinamització i diversificació de la pràctica de jocs durant l’estona d’esbarjo dels dimecres (dimecres escrit al revés). L’alumnat més gran de l’escola (6è) organitza jocs per la resta de companys/es. Una altra activitat són els AMICS DEL CIVISME on l’alumnat de 4t curs són els encarregats de vetllar per una normativa cívica durant l’estona d’esbarjo. També el PRÉSTEC DE PATI, que és facilitar material lúdic divers que s’ofereix durant l’estona d’esbarjo per tal de diversificar els jocs. Ho gestiona l’alumnat de 5è. Els ESMORZARS CONJUNTS s’han pensat per potenciar hàbits saludables, reduir i millorar la classificació de residus i donar valor al menjar en comunitat, així cada grup – classe esmorza conjuntament. I el PATI OBERT s’estableix per donar més possibilitat de joc, obrint les portes del pati per l’alumnat d’infantil per poder jugar a un parc municipal annex a l’escola.

Per portar a terme el projecte tindrem en compte els següents criteris: funcionals (senzillesa), estètics (materials naturals), econòmics (pressupost ajustat, col·laboració de l’Ajuntament i AMPA), tècnics (compliment normatiu)  i sostenibles (vegetació autòctona i mínim manteniment).

Per això creiem necessari  començar un procés de transformació del pati que vagi d’acord amb els objectius de canvi pedagògic iniciats. En el document que us adjuntem en annexos s’especifica el projecte de canvi plantejat. Tanmateix, a continuació detallem els 3 objectius generals del projecte que ens hem plantejat:

. Potenciar les possibilitats pedagògiques que ofereix l’espai exterior de l’escola.

. Desenvolupar un projecte pedagògic de l’espai exterior de l’escola que permeti enriquir-ne l’ús com a part de les activitats diàries d’aprenentatge observant i experimentant.

. Reforçar les relacions entre la comunitat educativa.