Espai d’enllaç pel treball d’aula. Aquest espai ens ha de servir per accedir a veure la feina que fem a l’aula i mostrar les evidències d’allò que heu fet.

També podreu veure el vostre seguiment a l’aula i copsar la vostra evolució i progressió personal i com a grup.

 

“La persistència fa l’impossible probable, el probable possible i el possible segur”

Robert Hall