Qui som els Catalans?

 

Introducció

D’on ve la gent que viu al teu barri o al teu poble? La seva família ha viscut sempre allà? Si mirem la història de Catalunya, dels nostres avis fins a nosaltres, veurem que hi ha un denominador comú: el creixement de la població ha estat lligat al moviment de les persones

Visiteu la següent exposició virtual: El sevillano: Barcelona – Término

A l’exposició pots trobar text i fotografies que ens donen molta informació. Llegeix les següents preguntes i estigues segur de que entens allò que busques abans de tornar a l’exposició.

 • Quines són les diferents etapes temporals de les que parla l’exposició? Situa-les a una taula. A quin període d’anys correspon?
 • Quina era la procedència de les persones? Quin era el motiu que va dur-les a emigrar? Situa els motius a la taula anterior.

Tasca

Es tracta de crear un Wiki que reculli la distribució de població del teu municipi o barri al llarg dels segles XX i XXI. Es podria fer cada 20 o 30 anys. Caldria que féssiu mapes i descripcions associades.

Saps què és un Wiki? És un lloc web amb pàgines que es poden editar per diferents persones mitjançant el navegador, sense necessitat de cap programa addicional. Els usuaris del lloc poden crear, modificar o esborrar el text que comparteixen.

Dividiu-vos en grups de 3 persones perquè es tracta d’una feina que s’ha de fer en grup. Per facilitar la tasca és una bona idea que cadascú es responsabilitzi d’una part del treball a fer. Escolliu un d’aquests rols:

 • Responsable de urbanisme: és la persona que s’ encarregarà de cercar la informació de creixement del municipi o barri, aconseguir o crear els mapes …
 • Responsable de dades o gràfics: és la persona encarregada de cercar les dades numèriques de variació de població, nombre d’ escoles… i crear els gràfics.
 • Responsable de redacció: és la persona que redacta les descripcions i revisa el textos del grup.

Activitats

Activitat 1: Mapa de procedències

Les diferents etapes de migració als nostres municipis tenien diferents orígens. Identifiqueu les zones, municipis i ciutats d’origen majoritari de les persones que han arribat a la vostra ciutat o barri i col·loqueu-les a un mapa on-line.
Ho podeu fer a : (http://fmatlas.com/atlas2/jsp/login.jsp)

 1. Afegiu les localitats del món amb un vincle a la vikipèdia, si en trobeu.
 2. També podeu afegir imatges o colors per identificar-les.

Els orígens són similars a tots els barris?
Compartiu el vostre mapa amb els dels altres grups i compareu-los. En podeu treure algunes conclusions?

Activitat 2. Les dades

Per fer aquesta activitat haureu de treballar separats, cadascú farà tasques diferents en funció del seu rol. Llegiu les tasques que us corresponen:

Responsable d’urbanisme:
Ara és el moment de trobar els diferents plànols del municipi o barri i la informació sobre la seva evolució. Podeu trobar informació i plànols a diferents llocs web:

Llistat de llocs web per trobar mapes i plànols de Catalunya.
http://www.xtec.cat/~aguiu1/socials/mapesiplanolsdecatalunya.htm

Plànols i fotos aèries antigues de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
http://cartotecadigital.icc.cat/

També podeu escanejar plànols antics que podeu demanar a l’ajuntament o museus locals i modificar-los a l’ordinador (traient i afegint zones del plànol actual, o marcant-les amb diferents colors…).

Responsable de dades:
Ara és el moment de cercar les dades numèriques i fer els gràfics de diferents aspectes que ens donin informació sobre l’evolució del municipi o barri.

Et poden ajudar a trobar aquestes dades les següents adreces:IDESCAT i INE. Dades estadístiques dels municipis de Catalunya.
http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=9
http://www.ine.es/inebmenu/mnu_padron.htm

Relació de dades que ofereix l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
http://www.ine.es/indiceweb.htm

Responsable de redacció:
És el moment de trobar tota la informació històrica i comentar aquells aspectes més importants de les dades dels companys. La redacció dels texts del Wiki et correspon i és important que tinguis dades històriques del municipi o barri.

Et poden ajudar aquestes pàgines:
Vincles a pàgines d’història agrupades per períodes històrics.
http://www.xtec.cat/~aguiu1/socials/

Activitat 3. Creem el Wiki.

Ara heu d’organitzar i presentar tota la informació que heu trobat per separat al Wiki. Us proposem les següents etapes per fer-ho:

 1. Crear el Wiki i les seves seccions.
 2. Introduir la informació per separat.
 3. Retocar i acabar de editar el Wiki en grup.

Crear el Wiki.
Podeu crear el Wiki a molts espais diferents. Si en teniu un al centre, seria una bona idea centralitzar allà la vostra feina. Nosaltres us proposem que creeu un compte gratuït al següent espai. Si ho feu així, teniu unes breus instruccions en aquest document.

Una vegada teniu el vostre espai és el moment de crear els diferents apartats. Una bona idea seria agrupar-los per períodes de temps en funció de les dades que teniu. Podeu utilitzar com a punt de partida les divisions que proposa l’exposició virtual que heu visitat.

Introduir la informació.
Un dels avantatges del Wiki és que tots podeu anar introduint i modificant la informació sense necessitat d’estar junts en aquell moment. Ara és el moment d’anar afegint tota la informació que teniu a les diferents seccions.
Carregueu els mapes, les imatges i els gràfics a cada secció i introduïu el text que hi anirà.
Alguns consells són:

 1. Vigileu amb la mida de les imatges i els mapes. Com a regla general no penjeu cap arxiu de més de 2MB.
 2. Aneu amb compte quan canvieu la mida de les imatges, s’han de poder veure bé.
 3. El format del text, els estils … han de ser els mateixos a tot el Wiki.

En aquesta etapa el redactor té el rol més important, atès que ha de ser la persona responsable de que el text sigui coherent amb el gràfics, plànols i imatges.

Retocar i acabar d’ editar el Wiki en grup.
Finalment toca  revisar el treball en grup. En aquest punt cadascú ha de vetllar per tal que la seva aportació al treball sigui coherent amb les de la resta.
Feu una lectura conjunta i acabeu de resoldre qüestions com:

 1. L’aspecte general del Wiki.
 2. La correcció sintàctica i ortogràfica.
 3. La coherència de tot el text i que no falti informació.

Una vegada heu polit tots aquests aspectes, ja heu acabat. Compartiu l’adreça del vostre Wiki amb la resta del grup per poder-los vincular tots.

Avaluació

Voleu saber si ho esteu fent bé? Què es valorarà més del Wiki?

Ho podeu consultar a la següent taula:

Molt

Força

Poc

Gens

Taula de l’exposició Heu pogut extreure de l’exposició la informació important i heu pogut omplir la taula sense errors. Heu pogut extreure de l’exposició la informació important i heu pogut omplir la taula amb pocs errors. No heu pogut trobar tota la informació de l’exposició però heu pogut omplir la taula amb pocs errors. Us cal tornar a l’exposició perquè no heu trobat allò que es demanava.
Mapa de procedències Heu fet una bona cerca i el mapa recull l’origen del gruix de la població. També heu afegit informació treballada d’aquests indrets al mapa. Heu fet una bona cerca i el mapa recull l’origen del gruix de la població. No heu pogut afegir informació treballada de tots els indrets. Manquen alguns llocs d’origen importants i heu afegit informació treballada d’una part petita d’aquests indrets. No heu situat els llocs d’origen importants i la informació afegida no està treballada.
Informació recollida Heu trobat molta informació de qualitat de diverses fonts. Teniu prou material com per abastar tots els aspectes demanats. Heu trobat prou informació de qualitat de diverses fonts. Teniu prou material com per abastar el gruix dels aspectes demanats. Heu trobat informació però de poques fonts. Alguns dels aspectes demanats no els podreu abastar. Teniu poca informació i no podeu abastar el gruix d’ allò que es demana.
Wiki Informació Heu processat la informació que teniu filtrant-la adequadament. El resultat és un resum complet de l’evolució del municipi. Part de la informació no està ben adaptada però el resultat és un resum complet de l’evolució del municipi. El gruix de la informació no està processada i hi ha petites llacunes a l’evolució del municipi. No heu processat adequadament la informació que teníeu i s’ofereix una imatge molt parcial de l’evolució del municipi.
Wiki. Presentació Tots els elements gràfics estan tractats amb correcció i imaginació. El resultat és atractiu i entenedor. Alguns elements gràfics tenen defectes o no són clars però el gruix és entenedor i atractiu. No heu tractat el gruix dels  recursos gràfics i això afecta la claredat de la informació. Hi ha pocs recursos gràfics i el resultat és difícil d’entendre.

Una resposta a Qui som els Catalans?

 1. Retroenllaç: Paco Candel. Catalunya, un sol poble.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *