Matemàtiques en família (CREAMat)

Matemàtiques en família. Activitats

Títol del document:  Matemàtiques en família. Vint propostes d’activitats de la vida quotidiana que poder fer-se en família i que poden ajudar a l’educació matemàtica dels fills i de les filles.

Descripció el contingut: En la vida quotidiana hi ha moltes oportunitats de fer matemàtiques i, des de la família, aquestes oportunitats poden ser fàcilment aprofitades per contribuir a l’educació matemàtica dels seus fills i de les seves filles. El document ofereix 20 propostes d’activitats que poden fer-se en l’entorn familiar i que, a diversos nivells, poden fer aportacions tant a l’aprenentatge de continguts concrets com, de manera més general, a posar de manifest la presència de les matemàtiques en l’entorn que ens envolta.

Autoria:
creamat

Matemàtiques en família. Idees

Títol del document:  Matemàtiques en família. Vint-i-cinc idees per contribuir a l’educació matemàtica dels fills i de les filles.

Descripció el contingut: Es tracta d’oferir a les famílies idees, expressades de manera directa i cordialment imperativa, per tal que pugui contribuir a l’educació matemàtica dels seus fills i de les seves filles. Les idees que es presenten s’agrupen en sis blocs: idees entorn a l’actitud envers les matemàtiques, idees entorn a descobrir les matemàtiques que ens envolten, idees entorn a l’ajut en els dubtes i la resolució de problemes, idees entorn a estimular la curiositat, el raonament i el repte lògic – matemàtic, idees entorn a la gestió de la dificultat i de l’error i idees entorn a la relació amb el treball matemàtic de l’escola.

Autoria: creamat

Sèrie Àlia de matemàtiques a K3

Amb aquest missatge volem informar-te que el passsat dilluns 31 de març es va estrenar la sèrie Àlia. Es tracta d’una sèrie del K3 en la qual una noia aficionada a les matemàtiques es troba en diferents i divertides situacions de la vida quotidiana que resol emprant eines i raonaments matemàtics.

La sèrie està pensada bàsicament per a alumnes d’ESO i té un fort component didàctic que, des del CREAMat volem reforçar a través de blocs de suport a cada capítol amb propostes pel treball a l’aula.

L’emissió serà pel K3, Televisió de Catalunya, aproximadament a les 19:40 de cada dilluns, després de l’Info K.

El capítol que es va emetre el dilluns portava per títol “3×2? No m’ho crec!!” i tenia una durada de 8 minuts i 44 segons.

Podeu trobar més informació sobre la sèrie i propostes de material de suport docent per al primer capítol a la web del CREAMat: http://phobos.xtec.cat/creamat/joomla/index.php

Properament es podran recuperar els capítols des de la web www.edu3.cat