Escales i ordenaments

En aquesta pàgina trobareu escales i ordenaments com els que fem a classe perquè els pogueu practicar també a casa.

Aquí podeu escoltar i entonar altres escales com la cromàtica, la pentatònica, l’escala de tons…