Imatges

Accés a totes les imatges intercanviades entre els nens i nens de ambdues escoles.
Classificades per escoles i per correspondències o moments d’enviament-recepció.
Que gaudiu molt amb aquests grans autors!