La classificació de la matèria

Co has vist la matèria es forma a partir d’elements molt senzills anomenats àtoms (ni ha uns 92 de forma natural), aquests àtoms es combinen per formar compostos (molècules, xarxes cristal·lines, …). Aquestes substàncies es mesclen i s ino podem diferenciar els seus components els anomanem homogenis “igual” (Una dissolució d’aigua i sucre). En canvi si els seus components es diferencien uns dels altres els anomanem heterogenis “diferent” (la terra del sòl).

Prova aquestes activitats:
http://www.xtec.cat/aulanet/ud/ciencies/webstionaris/marcosmescles.htm