LA TARDOR (Paraninf  de l’UB)fulles i aigua

Sota l’arbreda apareix un entapissat de fulles de pollancre que amaga els camins.

Pinzellades de colors sota els peus.