Clarinet

per Manuel Ortega, Vladi Aranda  i Àlex Mihai (4t AO)

Nom de l’instrument CLARINET
Família AERÒFON de llengüeta o canya simple
Subfamília de fusta
Caixa de ressonància Tub cilíndric de fusta
Element que vibra Aire que vibra quan l’instrumentista bufa per l’embocadura i l’aire xoca amb la llengüeta.
Opció de fer les notes Forats i claus
Mecanisme per produir els sons Embocadura amb una llengüeta simple o canya
Fotos Família de clarinets. Són de diferents mides i tessitures: requint o petit clarinet, soprano, contralt, i baix i contrabaix, ambdós en forma de pipa. El més freqüent és el clarinet soprano.

Vídeos Vídeo 1:

Deixa un comentari