“Totes les notes”

Repassem totes les notes de l’escala de Do.

Totes les notes de l’escala
varen sortir a passejar.

Jo les vaig veure molt contentes.
I no paraven de cantar.

Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do.
Do, si, la, sol, fa, mi, re, do.

https://musicaade.wixsite.com/toteslesnotes