EL PROJECTE “SENTIM I CREEM MÚSICA JUNTS”

  • Finalitat del projecte

“Sentim i Creem música junts” és un projecte d’innovació i formació que es fonamenta en els principis metodològics que cerquen la creativitat i composició musical a l’escola.

L’objectiu és viure la música a través del cos, la veu i la manipulació dels instruments; donant al nen/a l’oportunitat de crear les seves pròpies obres musicals, en un clima de respecte i d’implicació grupal.

  • Bases metodològiques

Des dels inicis de l’escola, les arts i especialment la música al nostre centre ha tingut un pes important en la definició del Projecte Educatiu (PEC), que ha anat creixent i evolucionant al llarg dels cursos.

Els especialistes de l’àrea hem tingut molt presents els principis metodològics de la creativitat i de la composició musical. Per aquest motiu ha estat imprescindible fer recerca en aquesta línia pedagògica.

La metodologia es fonamenta en els principis pedagògics del grup REMIS: grup de recerca Música i Educació GRUMED, del Departament de Didàctica de l’Expressió Musica, Plàstica i Corporal de la UAB.

Hem aplicat els seus principis teòrico-pràctics d’una de les seves biografies publicades, “Els músics més petits (4 i 5 anys)” vam anar adaptant les seves unitats didàctiques experimentades a les aules de l’Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels, a la realitat de la nostra escola pública d’infantil i primària.

En el curs 2013-2014, se’ns ofereix la possibilitat de participar en un projecte proposat per l’Escola Municipal de Música i Conservatori Victòria dels Àngels de Sant Cugat del Vallès;Música en Conjunt”, que es basa en els principis del grup REMIS. Aquest projecte s’emmarca dins del programa Ciutat Educadora de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, i que treballa de forma conjunta entre l’Escola Municipal de Música i el Conservatori Victòria dels Àngels i dues escoles de primària de la ciutat, entre elles, la nostra, el Turó de Can Mates. Una formació que vam iniciar en els cursos de P5 i cicle inicial de primària per anar continuant cada curs a un nivell superior fins arribar a 6è, en el curs 2018-2019.

Des de l’Escola Turó de Can Mates, l’objectiu de participar en aquest projecte era seguir formant-nos en aquesta línia i dissenyar les unitats didàctiques adaptant-les a la nostra realitat escolar i als objectius del nostre projecte Sentim i creem música junts”.

El disseny de les unitats didàctiques està adaptat al context i el projecte del nostre centre, una escola pública d’educació infantil i primària, i estan inspirades en diferents obres relacionades entre sí. Les obres poden ser cançons, audicions, danses, textos o imatges artístiques, a través de les quals treballem els objectius de l’àrea de música.

Seguidament, aquestes obres passen per un procés, en el qual;

  • s’analitzen els elements musicals que hi intervenen,
  • es vivencien sempre a través del cos,
  • s’interpreten instrumentalment, passant per un procés de creació, i
  • a continuació s’escriu conjuntament, mestre i alumnes, la partitura.

El curs 2010-2011, amb els primers grups de 5è que hi havia a l’escola, vam començar un treball instrumental emmarcat en el projecte “El Flabiol i la Dansa a l’Escola, un projecte impulsat per l’Associació Cultural i Educativa La Riscla (http://www.flabiol.es/). Aquesta experiència ens ha permès iniciar-nos en un treball més global de l’àrea; en la que estan inclosos tots els blocs de treball (dansa, llenguatge, obres musicals).

En definitiva, el projecte “Sentim i Creem música” és una forma nova de fer música a l’escola que respon als principis constructivistes del procés d’ensenyament/aprenentatge, basat en les metodologies actuals de l’aprenentatge cooperatiu, i que participa de manera interdisciplinar en el treball per projectes; eix vertebrador del projecte educatiu de la nostra escola.

  • Organització

Des de l’etapa infantil, els alumnes s’inicien en aquesta metodologia, familiaritzant-se amb els instruments Orff de l’aula de música. A partir de 3r de primària, els alumnes comencen l’aprenentatge de la pràctica d’un instrument, a triar entre els que oferim a l’escola: flabiol i tamborí, violoncel i piano. Aquest serà considerat com a propi fins a finals de 6è i amb el que formaran el conjunt instrumental; format per 12 alumnes amb diferents instruments.

Per tal de dur a terme aquest projecte és clau una organització de l’espai i dels alumnes que permetin l’agrupament reduït a la meitat dels alumnes de l’aula. Els alumnes fan música dues sessions a la setmana, des de P5 fins a 6è, de les quals, una sessió és de gran grup i una altra de mig grup (12 alumnes per aula). Alhora, els nens/es de 3r realitzen una SEP (hora extraordinària) per iniciar-se a la pràctica de l’instrument triat (piano, violoncel i flabiol i tamborí).

Per tal que siguin factibles aquests desdoblaments, l’escola disposa de dues aules de música pròpies.

  • Quins en formem part i com ho fem?

A la nostra escola, entenem la música com una àrea clau en el desenvolupament integral dels infants, que participa en diferents projectes interdisciplinars i que també forma una part important en la vida al centre.

A l’escola som dues especialistes de música, la Mercè i l’Eva, que treballem conjuntament en aquest projecte.

Durant la formació metodològica en aquests cursos intervenen a l’aula els professionals de l’Escola de Música Victòria dels Àngels; la Mariona Martínez (coordinadora del projecte Música en Conjunt i professora de piano) el Lluís Fàbregas (mestre d’educació corporal i dansa) i la Laia Rocavert (professora de violoncel). Inicialment també va col·laborar en l’elaboració del treball a P5 en els cursos 2015-2016 i 2016-1017 l’Elisabeth Kubesch.