Tag Archives: normes

Normes de funcionament del bloc

El bloc és per a tot l’alumnat. En aquest hi haurà:

– publicació de les dates d’entrega dels diferents treballs encomenats.

– articles, fotografies i altres referents a les diferents unitats didàctiques que treballes.

 – Tothom ha de participar de forma activa en el bloc, per tant, per poder avaluar, s’ha de participar mínim un cop al mes durant el curs. El número de participacions (amb un criteri adient) formarà part de l’avaluació.

 

Més endavant hi haurà més novetats.