Category Archives: General

Sobre el càlcul de la llengua

Com portes les equacions de segon grau?

Et deixo un quadern virtual que conté nombrosos exercicis i problemes que et permetran treballar aquests tipus d’equacions.

Equacions de segon grau

miro1.jpg

Lletres i xifres atretes per una centella, Joan Miró

Informe final del curs de QV: La circumferència

Pel que fa a les aportacions del quadern virtual que he elaborat al procés d’aprenentatge-ensenyament dels alumnes, penso que es podria destacar:

  • o Es dóna l’opció de reforçar i/o ampliar certs conceptes treballats a l’aula. A més, ens permeten oferir la possibilitat de treball individual i personalitzat, o sigui que cada alumne pot fer exercicis segons els seus coneixements i capacitats.
  • o La possibilitat de practicar la teòrica treballada prèviament, tant a través dels exercicis plantejats com practicant i modificant dades mitjançant escenes.
  • o La possibilitat d’estudiar matemàtiques amb ajut d’altres recursos que normalment no es disposen a l’aula; vídeos, imatges.
  • o El fet que la correcció de les activitats es realitzi de manera automàtica i al mateix moment sol ser un element que motiva força als alumnes.

L’entorn Moodle també és un recurs molt pràctic per a treballar a nivell d’institut perquè permet abocar-hi tota la informació d’interès del centre, facilita la comunicació entre els membres de d’institut, permet editar cursos (cosa que és molt útil i pràctica per a programar, planificar i preparar la matèria de treball), a més que disposa de quantitat d’eines de suport…

Els quaderns virtuals representen una eina interessant per a treballar qualsevol matèria amb els alumnes de manera on-line. Permeten presentar els continguts teòrics de moltes maneres diferents, ja sigui en forma de simples fitxers o ajudats per múltiples recursos com els imatges, vídeos, àudios… Al mateix temps permeten elaborar qüestions i exercicis molt diversos.

El que m’ha resultat una mica feixuc ha estat l’elaboració. Crec que el procediment és senzill i fàcil d’entendre però la creació del quadern l’he trobat una mica lenta. A més, l’editor no permet introduir certs caràcters (sobretot de tipus matemàtic) i per tant cal elaborar-los des d’un altre programa i transformar-los en imatge o en un altre suport, per tal de poder visualitzar-los en el quadern virtual. Per tant, resulta un procediment molt lent quan s’està treballant constantment amb fórmules matemàtiques, gràfics…Faria falta adjuntar un editor d’equacions del tipus Word o algun altre recurs de l’estil.