Comentari dels blocs

                             Nom del bloc Els Dofins de P-5
                             El que pot fer l’alumne

 

Pot crear els seus textos i ser llegit

El bloc li permet exposar un tema treballat

Potencia la reflexió i el debat

 
Permet el treball col·laboratiu

El bloc li serveix per reflexionar sobre la feina feta i autoavaluar-se

 

El bloc facilita l’estructuració d’idees i continguts                           sí
Ajuda a integrar les competències TIC amb la familiarització dels hipervincles, elements multimèdia, …  
                             Nom del bloc Marca si es treballa aquest aspecte
                             El que pot fer l’alumne                 sí
Pot crear els seus textos i ser llegit                 sí
El bloc li permet exposar un tema treballat                 sí
Potencia la reflexió i el debat                 sí  
Permet el treball col·laboratiu                sí
El bloc li serveix per reflexionar sobre la feina feta i autoavaluar-se                     sí
El bloc facilita l’estructuració d’idees i continguts                     sí
Ajuda a integrar les competències TIC amb la familiarització dels hipervincles, elements multimèdia, …              

                       sí

Aquests dos blocs que he visitat m’han semblat molt complets i molt ben treballats. Exposen de forma clara el tema escollit i  permeten la participació de l’alumnat , especialment en el segon.

http://hipolit.xtec.cat/blocs/dofinets/

http://hipolit.xtec.cat/blocs/cristina/

Deixa un comentari