PÀGINA 4

En aquesta pàgina hi ha un recull de fotos que representen les diferents activitats realitzades durant la setmana de carnaval.

*Aquest album de fotos es imaginari, el recull de fotos no representen la setmana de l’escola.*

 

Una vegada finalitzada aquesta setmana ens ajudaria la vostra valoració. Contesteu el formulari següent:

Enquesta de valoració