Activitats Jclic

Activitats amb polígons. Apartats 1,2 i 3. Cliqueu  aquí per accedir-hi

Activitats amb nombres enters. Cliqueu aqui per accedir-hi.

Activitats amb fraccions. Cliqueu aqui per accedir-hi.

Activitats amb el sistema sexagesimal. Cliqueu aqui per accedir-hi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *