JOAN MIRÓ (projecte)

JOAN MIRÓ

TEMA.

El tema escollit es el pintor Joan Miró, a partir de la seva obra (quadres, escultures, esbossos, etc) podrem treballar amb els alumnes no sols objectius relacionats amb el llenguatge plàstic, sinó que segons el plantejament d’aquest projecte, podrem treballar de forma transversal les TIC.

A QUI VA DIRIGIT.

El projecte s’adreça als alumnes d’infantil, concretament als alumnes de 3 anys.

OBJECTIUS:

Apropar als infants el món de l’art mitjançant les TIC
Observar amb les TIC l’obra del pintor.
Valorar els beneficis de les TIC
Usar el ratolí per assenyalar, clicar i arrastrar.
Imprimir el treball realitzat amb la icona corresponent.
Usar el teclat i familiaritzar-se amb les seves tecles.
Ordenar i seriar imatges.
Reproduir i pintar un quadre utilitzant un programari de dibuix senzill.
Identificar les tècniques plàstiques d’en Joan Miró.
Conèixer les possibilitats que ofereixen els reproductors de música.
Afavorir el treball cooperatiu.

ACTIVITATS.

Activitat 1. Jclic sobre Joan Miró.
Activitat 2. Vídeo sobre les seves obres.
Activitat 3. Tux Paint. Reproduïm i pintem un quadre de l’artista.
Activitat 4. La cançó de Joan Miró.
Activitat 5. El conte de Joan Miró.

METODOLOGÍA.

Amb aquest projecte del pintor Joan Miró, es pretén reforçar i aprendre els continguts relacionats amb el tema.
Moltes de les activitats plantejades es treballaran de forma col·lectiva i mitjançant el treball cooperatiu, per activar la construcció compartida del coneixement a través del diàleg, l’intercanvi de punts de vista i la discussió.
El projecte es basa en una metodologia dinàmica i vivencial, amb la motivació com a factor integrat en totes les activitats.
En tot el treball es respectarà la maduresa personal dels alumnes i el seu ritme d’aprenentatge.
Totes les activitats proposades estan pensades per a que siguin funcionals i puguen afavorir el procés d’aprenentatge dels continguts mitjançant les TIC.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT.

Encara que a la classe no hi ha alumnes amb necessitats educatives importants, totes les activitats tindran en conte les necessitats de tot l’alumnat, incloent-hi el que manifesta més
dificultats per aprendre, però també el que està especialment dotats intel·lectualment.

Per tant, en el cas que fou necessari plantejaríem una adequació dels objectius del projecte a les característiques de l’alumnat i amb conseqüència una adaptació de l’avaluació.

L’AVALUACIÓ.

L’avaluació de les activitats del projecte serà contínua, formativa i global. Els instruments per elaborar una valoració final del projecte es basarà en l’observació i l’anàlisi sistemàtica del procés d’ensenyament i aprenentatge.
D’aquesta forma podrem verificar el grau d’assoliment dels objectius establerts, i adaptar els punts febles del plantejament inicial.
Els criteris d’avaluació no sols observaran el procés d’aprenentatge dels alumnes, sinó que també el projecte en si, i la seva viabilitat, es a dir la coherència de la tasca docent i d’aquest forma poder revisar la metodologia didàctica si escau.

ACTIVITATS:

UN JCLIC SOBRE MIRÓ.

HE FET UN VIDEO AMB EL NOM DELS QUADRES DE JOAN MIRÓ. (Com era massa gran l’he penjat al YouTube i l’he inserit.)

HEM REPRODUÏT UN QUADRE DE JOAN MIRÓ, MITJANÇANT EL TUX PAINT I LA PISSARRA DIGITAL

201103131937112

CANÇÓ DE JOAN MIRÓ

CONTE SOBRE JOAN MIRÓ

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *