El vídeo

Aquest és un video molt interessant per aprendre a resoldre problemes. Tens 15 minuts? Doncs… Acció!!

[kml_flashembed movie="http://es.youtube.com/v/2VXZNINg4sY" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Tractament de la informació

Si t’interessa aprendre a interpretar i analitzar la informació que els mitjans de comunicació ens presenten en forma de gràfics i taules, aquesta activitat et pot ser de gran ajut. Sort!

PREGUNTES

a) Per què serveixen les taules? Què hi guanyem presentant la informació en forma de taula?
b) Què són els eixos de coordenades? Com s’anomenen?
c) Què és un gràfic cartesià? Quins tipus en coneixes?
d) Què és l’estadística? Per a què serveix?
e) Com es calcula la mitjana aritmètica? Què representa?
f) Què és la freqüència absoluta d’una variable estadística? I la freqüència relativa?
g) Què en saps dels diagrames de sectors? I dels diagrames de barres?

RECURSOS

Les següents adreces t’ajudaran a trobar la informació que necessites.
Viquipèdia, portal de matemàtiques – http://ca.wikipedia.org/wiki/Portal:Matem%C3%A0tiques
Estadística amb ordinador. – http://www.xtec.net/formaciotic/mattic/mates/esta_eso/modul1/index1.htm
Descartes. Coordenades cartesianes – http://descartes.cnice.mecd.es/materiales_didacticos/Coordenadas_cartesianas/index.htm
Descartes. Estadística – http://descartes.cnice.mecd.es/materiales_didacticos/estadistica_1_ciclo/indice.htm
Introducció al full de càlcul amb animacions – http://www.xtec.es/formaciotic/mattic/excel/index.htm

LA GRAN PREGUNTA

A partir de les dades que t’ofereix el Servei Meteorològic de Catalunya , desenvolupa les següents tasques en un full de càlcul:

1. Construeix una taula amb la temperatura màxima diària dels 31 dies del mes de gener obtinguda a l’estació meteorològica més propera al teu municipi i calcula la mitjana aritmètica.

2. Representa les dades obtingudes en un gràfic cartesià en què l’eix d’abscisses correspongui al dia del mes i l’eix d’ordenades a la temperatura màxima i descriu i interpreta tota la informació que aquest ofereix.

3. Utilitzant com a variable estadística els següents rangs de temperatura :(1) fins a 9,9ºC; (2) de 10ºC a 19,9ºC; (3) més de 20ºC, calcula la freqüència absoluta i la freqüència relativa per a cada rang i dibuixa i analitza els corresponents diagrames de barres i de sectors.

AVALUACIÓ

Les set preguntes inicials valdran 1 punt cada un. S’avaluarà que la resposta sigui complerta, l’ús correcta del llenguatge, la claredat en l’explicació, i la correcció ortogràfica.
La gran pregunta valdrà 3 punts.

CRÈDITS

La imatge ha estat extreta de FlickrCC

Més x menys

Benvingut!

Has estat de sort! Acabes d’entrar al bloc de matemàtiques que buscaves. Aquí hi podràs trobar l’ajuda que necessites per entendre les matemàtiques, noves idees per ampliar els teus coneixements i fins i tot entreteniments per passar una bona estona. Tria, busca i remena i segur que hi trobes quelcom d’interessant. Bona troballa!!