Lectures d’aprofundiment en les estratègies dels acompanyants en el pràcticum.

En una aproximació en nom de la utilitat, podem considerar quatre funcions importants en l’acompanyament al professorat que està realitzant el pràcticum:

1) Empoderar l’estudiant.
2) Fer un modelatge.
3) Aportar suport emocional i crear un clima de confiança.
4) Fer de brúixola.

Podem relacionar cada funció amb una sèrie d’estratègies que permeten dur-la a terme. Per a aprofundir en algunes d’aquestes estratègies poden ser interessants algunes lectures. Aquí us volem facilitar una mostra.

Cordialment,
L’equip formador.
Barcelona, 2019