PROGRAMACIONS

PROGRAMACIÓ ANUAL D’EDUCACIÓ FÍSICA AMB LES SESSIONS DESENVOLUPADES:

Programació d’Educació Física amb les sessions desenvolupades elaborades per en Jordi Tuset:

 

PROGRAMACIÓ ANUAL PER ALS 3 CICLES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Programació anual de José Manuel Parrado on inclou objectius d’etapa, de cicle, unitats de programació, continguts, activitats i criteris d’avaluació, a més de la temporalització:

PROPOSTES DIDÀCTIQUES D’EDUCACIÓ FÍSICA

Propostes didàctiques d’Educació Física per a l’Educació Primària elaborades per el Centre de Recursos del Vallès Oriental:

 

Go to Top