Posa’t un Conte

Tres capses, cada una d’elles conté:

5 Disfresses fàcils de posar i treure.

1 Conte original.

10 il·lustracions independents de 32x32cm. 6 de la historia central+4 per a fer camins alternatius.

1CD per cantar.

1 Guia pedagògica. Unitat de continguts i procediments, propostes d’activitats i temporalització.

 

“La màgia del bosc”

 

“Desordre monstruós”

 

“El pacte del foc”

A.T. Alfabet Tàpies

Alfabet Tàpies és un documental que ens endinsa en l’univers  pictòric d’Antoni Tàpies proporcionant·nos les claus del seu alfabet simbòlic. Ens proposa un viatge per acompanyar les obres de l’artista des del seu estudi fins a les exposicions de París i de Nova York. En el camí les veus de Tàpies i dels investigadors de la seva obra ens descobriran el sentit de la seva pintura.

Fundació Antoni Tàpies

Aquest llibre pretén contribuir a la difusió de l’obra d’Antoni Tàpies mitjançant l’estudi de la col·lecció que allotja la Fundació Antoni Tàpies, i alhora vol donar a conèixer les activitats dedicades a l’art modern i contemporani que han tingut lloc a la Fundació des de 1990.

Competència informacional: del currículum a l’aula

En aquest llibre es presenta una proposta per a l’articulació de la competència informacional als centres educatius, conceptualitzada de forma transversal i interdisciplinària i utilitzant un model específic per a la seva sistematització. S’estructura en dos blocs, un primer on es vincula aquesta competència al currículum i a l’organització educativa, i un segon bloc que fa referència a la pràctica educativa i a la programació. Les concrecions que recull prenen en consideració els recursos i els entorns d’aprenentatge, com ara la biblioteca escolar i les eines TIC, així com orientacions metodològiques específiques i exemples concrets d’aplicació.

Contes del món. II Concurs de podcast

Amb el Concurs de podcast – Contes del Món pretenem que la comunitat educativa catalana retroalimenti la cultura popular de tradició oral dels cinc continents utilitzant les noves tecnologies de la comunicació i la informació (TIC), barrejant tradició i modernitat, llengua pròpia i cultures nouvingudes.  Així construïm col·lectivament un espai comunitari on el nexe d’unió és el conte, un element cultural compartit per tots els éssers humans, i que ens permet potenciar el coneixement significatiu de les realitats socials i culturals del món, la cohesió social dels nostres barris

Portal electrònic de Contes del món