Tag Archives: Mediació

La Mediació a l’Institut Bellvitge

LA MEDIACIÓ AL CENTRE
Què és la mediació?
Manera de resoldre conflictes entre les persones mitjançant el diàleg.

Característiques:
Tot el que es diu a la mediació és confidencial.
Els mediadors no jutgen ni castiguen. Només fan reflexionar.
A la mediació s’ha de fer servir un llenguatge correcte, no hi ha d’haver insults, etc.

Com es fa al centre?

Amb qui contactar?
Qualsevol persona de l’equip de mediació, el tutor/la tutora, qualsevol professor.

Primera recollida d’informació.
Algú de l’equip parla separadament amb els alumnes que han tingut el problema. S’assegura que volen anar a mediació.

Tria dels mediadors que hi participaran.
En funció del problema i de les persones es demana la participació d’un o altre mediador.

El procés:
S’estableix un dia.
Se celebra a una de les sales de reunions de la planta baixa.

Hi són els alumnes amb el problema i dues persones de l’equip de mediació (un alumne i una professora).

Es demana als alumnes que, amb les seves paraules, expliquin què ha passat.
Es demana als alumnes que imaginin què passarà si aquell problema no es resol amb la mediació.

Es fan preguntes als alumnes per tal que quedi clar quin va ser el problema i la responsabilitat que cadascú d’ells ha tingut.

Es demana un altre cop als alumnes que pensin quina podria ser una bona solució del problema per a tots dos. Si la solució només satisfà un d’ells, no és la solució.

Un cop trobada la possible solució, aquesta es fa constar per escrit i tothom firma el registre de la mediació que ha tingut lloc.

El seguiment.
Uns dies després es tornen a reunir i comproven si els pactes s’han complert o si s’han de canviar i ho tornen a fer constar per escrit.